โรตารี เดิน - วิ่ง มินิมาราธอน เพื่อขจัดโปลิโอ 2560